Healthy

cùng nhau

Trải nghiệm thực tế  farm, xưởng đến sản xuất truyền thống. Sớm chọn ra sản phẩm healthy giàu năng lượng để “lên kệ” nè. Welcome bạn ghé Sớm nho!

som-healthy

01

Thực phẩm toàn phần

Non-GMO, không giống lai, cao sản, hybrid, có thể làm giống.

02

Hữu cơ sinh thái

Đa dạng loài cây, tầng tán, không nhà màng, không phân thuốc hóa học.

03

Nguồn gốc minh bạch

Farm Điện Bàn, Đồng Dá Hội An, rẫy Ch’ơm Tây Giang.

Danh mục