Dầu Ép Lạnh

Nuôi dưỡng hệ vi sinh vật trong ruột, nuôi dưỡng hệ vi sinh vật trên da bằng dầu ép lạnh – dầu ăn tự nhiên 100%, không tinh luyện.