Dầu Ép Lạnh

100% nguyên liệu ép dầu được trồng hữu cơ sinh thái tại các farm noom, ép trực tiếp tại xưởng sản xuất noom.

Ép lạnh là phương pháp có kĩ thuật ép cơ học. Trong cả quy trình, không gia nhiệt ở bất kỳ công đoạn nào.