Healthy

cùng nhau

Sớm đã trải nghiệm thực tế từ farm, xưởng đến phương pháp sản xuất theo hướng tự nhiên và truyền thống. Từ đó, chọn ra các sản phẩm healthy giàu năng lượng để… “lên kệ” nè. Welcome bạn ghé cửa hàng sớm online nho :3.

som-healthy

01

Thực phẩm toàn phần

Non-GMO, không giống lai, cao sản, hybrid. Nông sản ở chợ Sớm có thể làm giống.

02

Hữu cơ sinh thái

Canh tác đa dạng loài cây, đa tầng tán, không độc canh, không phân thuốc hóa học, hữu cơ vi sinh cũng không.

03

Nguồn gốc minh bạch

Từ các farm: Rơm Vàng Điện Bàn, Đồng Dá Hội An, rẫy Ch’ơm Tây Giang, Aur Tây Giang, rẫy P’ring Nam Giang.

Sớm có