Truyền

Thống

Nơi chế biến thực phẩm thô
bảo toàn giá trị dinh dưỡng
nguyên bản.

100% Sản xuất xanh lành

Tạo nên sản phẩm thô nhất, không tinh chất, tinh chế nhờ phương pháp sản xuất truyền thống. Đảm bảo tiêu chuẩn theo pháp luật nhà nước hiện hành. 

VSATTP

Năng lượng sạch

Khuôn viên xanh

Bản địa

Trân trọng thủ công truyền thống

Là thực phẩm vườn nhà, là căn bếp gia đình bạn

Tiêu chuẩn
mặt trời

Không sử dụng công nghệ cao
trong chế biến thực phẩm như
chiếu xạm sục oxy, nito,...
Phơi và bảo quản nhờ mặt trời

Thực phẩm
toàn phần

Không tinh luyện, tinh chế, chiết xuất
không phụ gia, kể cả phụ gia
công nghiệp hay hữu cơ

Không
rác thải

Không tạo ra rác thải, nước thải, khí thải
Hạn chế tối đa in ấn, bao bì, đóng gói
Giảm thiếu cacbon footprint

Sản xuất bền vững

Xưởng sản xuất cạnh vùng nguyên liệu, đồng hành nhân sự địa phương và phát huy phương pháp sản xuất truyền thống lâu năm giúp bảo toàn tối đa giá trị dinh dưỡng nguyên bản.  

We Love Volunteers

The farm is open for volunteers Sunday from 9am-12pm. We look forward to seeing you on the Farm!
som-healthy-rot-dau.1

Thực phẩm healthy

Từ farm canh tác về xưởng chế biến và đến tay bạn theo một chuỗi khép kín