Gia Vị Thô

Gia vị truyền thống giữ nguyên nguyên hương vị từ nguyên liệu thuần khiết, dễ dàng nêm nếm món ngon.

Sớm đặc biệt chọn gia vị thô, không phụ gia, hóa chất và sản xuất theo phương pháp truyền thống.