Gia Vị Thô

Bí quyết umami tự nhiên thay thế các biến thể trá hình MSG. Sớm đặc biệt chọn gia vị thô, không phụ gia, hóa chất và sản xuất theo phương pháp truyền thống.