Rau Củ

Rau củ quả được trồng tại các farm: Rơm Vàng Điện Bàn, Đồng Dá Hội An, rẫy Ch’ơm Tây Giang, Aur Tây Giang, rẫy P’ring Nam Giang. Dinh dưỡng từ hệ vi sinh vật trong đất, thu hoạch theo mùa bản địa.