Cafe Ngon Không Sữa Đặc

Thói quen người Việt không thể thiếu ly cà phê mỗi sáng, vào những ngày cần tập trung hơn Sớm cũng pha cho mình ly cà phê ngon nhâm nhi từng xí rồi vào việc. Từ ngày đọc hiểu tác hại của sữa bò công nghiệp, mình hạn chế dùng đến nó nhiều hơn và thay đổi thói quen pha cà phê luôn.

See the recipe

Cafe Ngon Không Sữa Đặc

Thói quen người Việt không thể thiếu ly cà phê mỗi sáng, vào những ngày cần tập trung hơn Sớm cũng pha cho mình ly cà phê ngon nhâm nhi từng xí rồi vào việc. Từ ngày đọc hiểu tác hại của sữa bò công nghiệp, mình hạn chế dùng đến nó nhiều hơn và thay đổi thói quen pha cà phê luôn.

See the recipe

Cảm hứng từ
nguyên liệu healthy