Sự kiện Healthy

Dịp thú vị để bạn nhìn tận mắt, dùng tận tay các sản phẩm xanh giàu tâm huyết từ các nhà sản xuất truyền thống tại địa phương.

Trải nghiệm thực tế cùng Sớm Healthy!

Bạn cùng Sớm trải nghiệm về những sản phẩm đã chọn lọc kỹ lưỡng, dùng thử tại chỗ và hiểu nguyên lý tác động lên cơ thể mình. Rất mong được chào đón bạn tại các sự kiện Healthy mà Sớm sẽ tham gia nhé.

Sống xanh tại nhà cùng
Sớm Healthy

Sớm Healthy cùng nhau