..Sạch

& Lành

Khám phá sinh thái đa dạng,
tạo nên thực phẩm bền vững
cùng Sớm Healthy nhé.

100% Vườn rừng
Hữu cơ sinh thái

Dinh dưỡng đến từ hệ vi sinh vật tự nhiên trong đất. Thực phẩm sạch không chỉ an toàn mà phải giàu dinh dưỡng nguyên bản. Quá trình nuôi đất, canh tác có lợi cho hệ sinh thái, sinh kế bền vững cho nông dân và đồng thời là sức khỏe lành mạnh cho tất cả.

Nuôi dưỡng đất

Năng lượng sạch

Đa dạng loài

Whole food

Nuôi dưỡng đất, cân bằng sinh thái

Là thực phẩm vườn nhà, là căn bếp gia đình bạn

Tiêu chuẩn
mặt trời

Không nhà màng, nhà lưới,
lấy mặt trời làm phân bón chính
tạo nên nông sản thô nguyên bản

Hữu cơ
sinh thái

Không dùng phân hóa học,
kể cả phân hữu cơ,
chỉ sử dụng vật liệu hữu cơ tự ủ

Tuần hoàn
rác thải

Tuần hoàn sinh khối
Không phế thải, nước thải, khí thải
Giảm thiểu dấu chân carbon

Canh tác bền vững

Cộng đồng các farm tiên phong về nông nghiệp bền vững (perma-culture) tại quê hương Quảng Nam, Việt Nam trao đổi giống bản địa, văn hóa bản địa, tri thức bản địa từ cha ông và nghiên cứu khoa học nhằm cùng nhau giữ rừng, xây rừng và chung sống nương tựa vào rừng.

Về Sớm Healthy

We Love Volunteers

The farm is open for volunteers Sunday from 9am-12pm. We look forward to seeing you on the Farm!

Thực phẩm healthy

Từ farm canh tác về xưởng chế biến và đến tay bạn theo một chuỗi khép kín