Bánh Chuối Bột Gạo Noom

Vào bếp cùng sự háo hức, hay lần đầu thử nghiệm loại bánh mới tuy bỡ ngỡ nhưng Sớm được nhiều bất ngờ. Tuy mệt mà vui rồi rút ra bao cái mẹo làm nhanh ăn ngon cùng với ti tỉ các món ăn trước giờ chưa được qua tay mà thành công một phát ăn ngay.

See the recipe

Bánh Chuối Bột Gạo Noom

Vào bếp cùng sự háo hức, hay lần đầu thử nghiệm loại bánh mới tuy bỡ ngỡ nhưng Sớm được nhiều bất ngờ. Tuy mệt mà vui rồi rút ra bao cái mẹo làm nhanh ăn ngon cùng với ti tỉ các món ăn trước giờ chưa được qua tay mà thành công một phát ăn ngay.

See the recipe

Blog Healthy